Adjudikaturik dauden kontratuen historikoa

Kontratu zenb.Kontratu motaKontratuaren xedeaBukaera data
2008/0016000Zerbitzuak2008KO ABENDUAREN 6,7 ETA 8AN, METRO BILBAOREN BIDEZABAL ETA PLENTZIA GELTOKIEN ARTEN ORDEZKO AUTOBUS ZERBITZUA EMATEA 2007/11/30
2008/0009000ZerbitzuakUGASKO KALEKO BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOAREN BULEGOEN GARBITASUN ZERBITZUA 2008/09/04
2008/0008900HorniduraGeltokia ikustatzen dute langileen gela, komuna, aldagela, garbiketa gela eta gidarien geletarako ekipamendua. BMTren Peñota, Santurtzi eta Ibarbengoako geltokiak 2008/11/01
2008/0014000ZerbitzuakBGP / Metro Bilbaoren aseguru pribatuak Kontratatzeko lizitazio-deialdia 2008/11/25
2008/0014100ZerbitzuakPlangintzako tresnak landu eta tramitatzea (Santurtziko Hiri Antolamenduko Plan Omkorraren Aldaketa eta Ingurumen-inpaktuaren Ebaluazioaren Ikerketa), Kabiezesko Geltokian garraiobidez aldatzeko aprkalekua eraikitzeko eta AOR 303 "RANZARI-Santurtzi" eremuko hiri-ordenaziorako 2008/12/01
2008/0013800Hornidura1 eta 2 lineetan bosgarren bagoia jartzeagatik egon diren seinaleztapenaren aldaketen proiektua 2008/12/18
2008/0013900HorniduraMetro Bilbaoren Aginte Mahai Nagusia berrizteko proiektua 2008/12/18
2008/0018400HorniduraBizkaiko Garraio Partzuergoko tituluen Administrazio eta kudeaketa Sistema Hornitu eta instalatzea 2009/01/16
2008/0016300ObrakBMTren Lutxanako Geltokian igogailu bi Eraikitzeko Proiektua 2009/02/05
2008/0018000ZerbitzuakProiektu hauek idazteko Laguntza Teknikoa: BMTren Santurtzi-Kabiezes eta Etxebarri Basauri trenbide-zatietako Trenbidea, Altzariak, Seinaleztapena, Gainbegiraleen gelak eta Zaratarako Estaldurak 2009/02/05
2008/0007700HorniduraBarik kontakturik gabeko txartelaren modalitate ezberdinak hornitzeko kontratuak arautuko dituzten baldintzak finkatzeko Esparru-hitzarmena egitea zenbait enpresabururekin 2009/02/05
2008/0008400HorniduraBeharrezko elementuak hornitu eta instalatzea, kontakturik gabeko Barik txartela Bizkaibusen, Bilbobusen, bestelako busetan eta garraiobideetan ezartzeko 2009/02/05
2008/0008500ZerbitzuakBizkaiko garraiobideetan kontakturik gabeko txartela ezartzeko Barik proiektua osatzen duten zerbitzu eta hornidura kontratuen zuzendaritzari laguntza teknikoa ematea 2009/02/05
2009/0000800ObrakBMT-ren Areetako Geltokiko sarrera aldatzeko Obra Zibila 2009/02/10
2008/0008300ZerbitzuakHornidura eta laguntza ematea segurtasun plataforma, SAM moduluak eta bestelako segurtasun elementuak instalatu eta kontakturik gabeko Barik txartela ezartzeko Bizkaiko garraio publikoan 2009/02/10
2008/0007800HorniduraBeharrezko elementuak hornitu eta instalatzea, kontakturik gabeko Barik txartela ezartzeko Bilboko Metroan 2009/02/10
2008/0007500HorniduraBeharrezko elementuak hornitu eta instalatzea, kontakturik gabeko Barik txartela ezartzeko Bilboko Euskotrenen 2009/02/10
2009/0002300ZerbitzuakMetro Bilbaoren Linean Energiaren lnstalazlonak Hobetzeko Proiektua idazteko Laguntza Teknikoa 2009/03/25
2009/0001900HorniduraKontaktu gabeko Barik txartelaren administrazio eta kudeaketa sistema hornitzea eta instalatzea 2009/04/01
2009/0003700Zerbitzuak"Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Lotus Notesen espedienteen kudeaketan, dokumentzio-kudeaketa eredu berria integratzea posible egingo duen tresna informatikoa garatu eta ezartzea 2009/06/08
2009/0005500ZerbitzuakKontaktu gabeko Barik txartela saldu, bildu, birkargatu, biltegiratu eta banatzeko merkataritza-sarea ezarri eta ustiatzea. 2009/06/24
2008/0007600HorniduraBeharrezko elementuak hornitu eta instalatzea, kontakturik gabeko Barik txartela ezartzeko Bilboko Euskotranen. 2009/06/24
2009/0005400ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoak sortutako txartel Aurre Moztuak eta Erroilutakoak jaso, biltegiratu, banatu eta biltzea, txartel salmenta zerbitzua ematen duten operadore eta salmenta eragileen 2009/06/26
2009/0008600ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoaren San Mames Geltoki Intemodaleko Bulegoan bezeroentzako arreta. 2009/09/18
2009/0009900ZerbitzuakBarik proiektuaren agiri funtzionalak idazteko zuzendaritzari; Barik txartela kutxazainetan kargatzeko sarearen proiektua idazteko; eta aurrekoekin lotutako lehiaketako txosten teknikoa eta adjudikaziokoa egiteko 2009/10/07
2009/0007700HorniduraPLATAFORMA BIBROAKUSTIKOA HORNITZEA METRO BILBAOREN SAN INAZIOKO GELTOKIKO TRENBIDE-LAUTADARAKO 2009/10/22
2009/0010000ObrakBMT-REN ARIZKO BAGOI-TOKIEN KOMUNIKAZIO SISTEMAK ALDATU ETA ZABALTZEKO PROIEKTUA 2009/10/26
2009/0011100Zerbitzuak2009ko abenduaren 5, 6, 7 eta 8an Algorta eta Larrabasterra artean Metro Bilbaoren ordezko autobus zerbitzua 2009/11/19
2009/0007800ObrakBMTren Arizko Bagoi-Tokiak handitzeko Seinaleztapenaren Proiektua 2009/12/15
2009/0007900ZerbitzuakBilboko Metropoli Trenbidearen Bidezabal-Ibarbengoa eta Etxebarri-Basauri bide-zatietako gainegitura proiektuen obra zuzendaritzarako Laguntza Teknikoa 2009/12/15
2009/0012900ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoak egindako garraio-txartelen kudeaketa-aplikazioen mantenimendua, garapena eta gaurkotzea. 2009/12/21
2010/0001400ZerbitzuakPublizitate-kanpainia, bidaiak egiteko garraio-txartelen bidez. Javier Salgado, Javier Rodriguez eta Chris Warren jokalarien eta Bilbao Basket irudi eskubideak lagatzea, BGPren erabilera bultzatzeko publizitate kanpainarako edo kanpainet 2010/02/08
2009/0011600ZerbitzuakEnpresa banatzaileekin eta esklusibitaterik gabe, Bizkaiko Garraio Partzuergoak, aurretiaz mostuta igorritako bidaia txartelen banaketaren, salmentaren eta diru bilketaren kudeaketa kontratatzeko. 2010/02/15
2010/0001300Zerbitzuak2010eko apirilaren 1, 2, 3, 4 eta 5ean Algorta eta Larrabasterra artean Metro Bilbaoren ordezko autobus zerbitzua ematea. 2010/02/25
2009/0012300ObrakETXEBARRI-BASAURI BIDE-ZATIKO BIDE PROIEKTUA 2010/03/08
2009/0012600HorniduraBILBOKO METROPOLI TRENAREN ETXEBARRI-BASAURI BIDE-ZATIKO GAINEGITURAREN PROIEKTUA: TRAKZIO-ELEKTRIFIKAZIO PROIEKTUA 2010/03/08
2009/0012500HorniduraBILBOKO METROPOLI TRENAREN ETXEBARRI-BASAURI BIDE-ZATIKO GAINEGITURAREN PROIEKTUA: KOMUNIKAZIO PROIEKTUA 2010/03/08
2009/0012700HorniduraBILBOKO METROPOLI TRENAREN ETXEBARRI-BASAURI BIDE-ZATIKO GAINEGITURAREN PROIEKTUA: SEINALEZTAPEN PROIEKTUA 2010/03/08
2010/0008000HorniduraBilboko Metropoli Trenaren 606 unitate baten konpoketa lanak 2010/04/28
2010/0000400ZerbitzuakBMTren 2. Lineako Etxebarri-Basauri bide-zatiko instalazioetarako Segurtasun eta Zaintzarako Zerbitzua 2010/05/10
2010/0006200ZerbitzuakBPGren beharrizanei arreta emateko Zerbitzua, Erakundearen komunikazio eta irudi arloetan 2010/05/27
2010/0006300ObrakBilboko Metropoli Trenaren Santurtziko geltokian Mamarigako Sarrera Berrian Tituluak saltzeko eta balioztatzeko Sistemak Diseinatzea, Hornitzea, Ekoitzea eta Instalatzea 2010/06/11
2010/0006500ObrakBilboko Metropoli Trenaren Santurtziko Geltokian Mamarigako sarrera berrian, komunikazio sistemak diseinatzea, hornitzea, ekoiztea eta instalatzea 2010/06/11
2010/0006800ZerbitzuakGetxoko Bidezabal Plazako bulegoan jendearentzako arreta zerbitzua 2010/06/21
2010/0006900ZerbitzuakBGP-k sortutako txartel aurre moztuak eta erroilutakoak jaso, biltegiratu, banatu eta biltzea, txartel salmenta zerbitzua ematen duten operadore eta salmenta eragileei. 2010/06/24
2010/0007300ZerbitzuakEtxebarri-Basauri bide zatian obra exekutatzeko fasean Segurtasuna eta Osasuna Koordinatzea. 2010/06/30
2010/0007100ZerbitzuakBidaia-txartelei, salmentei, balioztatzeei, txartelei eta abarri dagozkien datu-baseen tratamendu informatikoa, analisia, arazketa eta finkapena, eta beharrezko diren beste prozesu eta garapen batzuk 2010/07/05
2010/0003600HorniduraBMTren Aiboako Geltokian 2 ticketing MEAT makina eta MET ticketing makina 1 hornitzea. 2010/07/14
2010/0003900ObrakBMTren 2.lineako Etxebarri-Basauri bide-zatiko -Arizgoiti eta Basauriko geltokiak- Seinaleztapenaren eraikitzeko proiektua eta BMTren 1. eta 2. lineako geltokietako Seinaleztapena egokitzea. 2010/07/14
2010/9999997HorniduraBilboko Metropoli Trenaren Etxebarri-Basauri bide zatiaren gehinetigura sistemak diseinatzea, hornitzea, ekoitzea eta instalatzea. Tituluak saltzeko eta balioztatzeko sistemaren proiektua 2010/07/14
2010/9999998HorniduraSanturtzin trakziorako laguntza azpiestazioa diseinatu, fabrikatu, noditu instalatu eta probatzea 2010/07/14
2010/9999999HorniduraBMTren Etxebarri-Basauri bide zatiaren gainegitura sistemak diseinatzea, hornitzea, ekoitzea eta instalatzea. Aginte Postu Zentralaren proiektua 2010/07/14
2010/0004600HorniduraMetro Bilbaoren Energia Instalazioak Hobetzeko proiektua 2010/07/14
2010/0003800HorniduraBMTren Arizgoiti eta Basauriko geltokien Altzariak hornitu eta muntatzea 2010/07/14
2010/0003400ZerbitzuakEtxebarri-Basauri bide-zatiko tunel et azpiegiturak garbitu eta martxan jartzea 2010/07/14
2010/0009100ZerbitzuakBarik Proiektuaren egoera tekniko-ekonomikoari buruzko azterketa egiteko zerbitzua 2010/08/23
2010/0008700HorniduraBilboko Metropoli Trenbidearen Aiboako geltokirako Seinaleztapenaren Tokiko Aginte Koadro baten Hornidura 2010/09/08
2010/0003500ObrakMetro Bilbaoren Arizgoiti eta Basauriko geltokietan estaldura akustikoak 2010/09/08
2010/0005100ObrakArizgoiti eta Basauriko Geltokietan gainbegiraleentzako gelak". 2010/09/08
2010/0008400ObrakBMTren 1 eta 2 lineatako igogailuetan hobekuntza teknikoak egiteko proiektua. 2010/09/27
2010/0009700HorniduraBilboko Metropoli Trenbidearen Boluetako Subestaziorako sekzionagailuen hornidura egiteko proiektua. 2010/10/25
2010/0009600ObrakFMBko Boluetako Subestazioan eginbeharreko Koponketa Obrak egiteko proiektua 2010/10/25
2010/0009300ObrakARIZKO TAILERREAN KONPONKETA-ZULOKO GURPILEN TORNU BAT JARTZEKO PROIEKTUA 2010/11/22
2010/0012200ZerbitzuakBizkaiko Lurralde Historikoan Garraio Tarifa Bateratzeko Sistema Ezartzeko Azterlana Egitea 2011/01/28
2010/0011600ObrakBMTren 1.Linean ,Algorta eta Bidezabal geltokien artean, ezpondari eusten dion horma sendotzea. 2011/02/14
2010/0012100ZerbitzuakBilboko Metropoli Trenbidean Belaunaldi Berriko, Banatutako edota kokapen anitzeko Aginte Mahaia Eraikitzeko proiektua Diseinatu eta Idazteko Aukeren Azterlana gauzatzeko Laguntza Teknikoa 2011/02/15
2011/0000100ZerbitzuakFMBko Etxebarri-Basauri bide-zatiko eraikitze-obra egiten den bitartean instalazio elektrikoak eta ura ateratzeko ponpa-instalazioa mantentzeko zerbitzua 2011/02/25
2011/0000800ObrakBMTren San Inazioko geltokian punta mugikorreko bihotza duen desbideratzea instalatzeko obra. 2011/02/25
2011/0001300ObrakBMT-ren Boluetako geltokiko igogailu baten elementu elektromekanikoen eta obra zibilaren Eraikuntza Proiektua 2011/04/18
2011/0001400HorniduraMetro Bilbaoren 500 eta 550 unitateetan kondena-multzoa hornitu eta instalatzea 2011/05/05
2011/0001500HorniduraMetro Bilbaoren 500 eta 550 Metro unitateetan bideo-grabaketa sistema hornitu eta instalatzea 2011/05/05
2011/0004100HorniduraSopelanako udarriko xehetasun-azterketak, kutsadura akustikoaren inguran Metro Bilbaok egindako Ekintza Planagatik. 2011/05/23
2011/0003000ObrakBilboko Metropoli Trenbidearen Geltokietako Instalazio Finkoen Kontrol Sistemen Migrazio Proiektua 2011/05/31
2011/0003400HorniduraBizkaibus autobusetan irteeran balioztatzeko ekipamendua fabrikatu, hornitu, instalatu, probak egin eta martxan jartzea 2011/06/14
2011/0004200ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoaren lehenengo linearen proiektuen dokumentu-artxiboaren aplikazioaren digitalizazio eta evoluzioaren kontratazioa 2011/06/16
2011/0004500ObrakBMTren Leioako Geltokian Egoitza Berria 2011/06/16
2011/0005900ZerbitzuakBMTren Santurtzi-kabiezes bide-zatiko proiektu gustien azterketa eta aldaketa egiteko Laguntza-Teknikoa 2011/07/01
2011/0006600ZerbitzuakBGP-k sortutako txartelak jaso, biltegiratu, banatu eta biltzea, txartel salmenta zerbitzua ematen duten operadore eta salmenta eragileei 2011/07/26
2011/0006500ZerbitzuakBGPk gauzatzen dituen txartelak egin eta kudeatzeko erabiltzen diren prozesu eta aplikazio informatiko guztiak kudeatu, aldatu eta garatzeko laguntza 2011/08/01
2011/0006900ZerbitzuakBarik proiektuaren kolektibo pilotoaren hautaketa zerbitzua 2011/08/01
2011/0006800ZerbitzuakSan Mameseko geltokiko BGP-aren Bezeroarentzako Arreta Bulego zerbitzua eta Barik proiektuaren kolektibo pilotoa abian jartzeko MBaren Bezeroarentzako Arreta Bulegoetan laguntza-pertsonala zerbitzua 2011/08/01
2011/0006400ZerbitzuakBarik txartelaren erabiltzaileentzako arreta eta txartela ezartzen laguntzeko zerbitzua 2011/08/22
2011/0007400ZerbitzuakBarik Proiektua ezartzeko estrategia posibleen inguruan BGPko Zuzendaritzari aholkularitza eskaini, eta proiektua abian jartzean goi mailako jarraipena egitea, eta etorkizuneko Barik Proiektuaren Komunikazio Planean Laguntza Zerbitzu Teknikoa eskaintzea 2011/09/20
2011/0008400ZerbitzuakBabes Kontratua Club Deportivo Basket Bilbao Berri SAD-ri, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren publizitatea egiteko eta garraio publikoaren erabilera bultzatzeko Bizkaian. 2011/10/10
2011/0006700ObrakMBT.ren Sopelanako bagoi tokietan argiztapen eta erregulazio sistemaK aldatzeko lanak. 2011/10/14
2011/0007900ZerbitzuakBMTko Aginte Postuan Itelazpi Tetra Sistema integratzeko lanak 2011/10/21
2011/0007600ZerbitzuakBGPren San Mames Geltoki Intermodaleko bulegoan Bezeroentzako arreta. 2011/11/09
2011/0009800ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoak sorturiko testuak gaztelaniatik euskarara nahiz euskaratik gaztelaniara itzultzeko zerbitzua ematea 2011/12/09
2011/0009000HorniduraBMTean carrier ethernet MPLS teknoligiako datuen transmisio-sarea Diseinatu, Hornitu, Instalatu eta abian jartzea 2012/01/09
2011/0011600ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoaren instalazioen mantenimendua zerbitzua. 2012/01/16
2011/0011500ZerbitzuakHonako zerbitzua BGP-ren exekutatzeko fasean Segurtasuna eta Osasuna Koordinatzea. 2012/01/16
2011/0010800ObrakBMTren 2. Lineako Santurtzi-Kabiezes bide-zatiko proiektua 2012/02/15
2011/0011100HorniduraPerimetroko detektatze-sistema hornitu eta instalatzea Sopelako Eremu teknikoan 2012/02/15
2011/0011800ZerbitzuakBGPk berariaz gaitu dituen bezeroarentzako bi arreta-puntutan Barik txartelak ematea eta Metro Bilbao Bezeroei Arreta Emateko dituen bulegoetan zerbitzu hori indartzea 2012/02/21
2012/0001800ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoan Lotus Notes Aplikazioak Mantentzea-hitzarmena. 2012/03/15
2012/0002900HorniduraBGP-k sortutako AURREMOSTUTAKO bidai txartelen hornidura egiteko kontratazioa 2012/04/04
2012/0001900ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoak, aurretiaz moztuta igorritako bidaia txartelen banaketaren, salmentaren eta diru bilketaren kudeajeta kontratatzeko 2012/04/19
2012/0002500ZerbitzuakArriskuei eta aseguruei lotutako aholkularitza zerbitzua eta BGPren eta Metro Bilbao, S.A.ren aseguru pribatuen kontratuetako bitartekaritza zerbitzuak 2012/05/07
2012/0003200ZerbitzuakBGPk sortutako txartelak jaso, biltegiratu, banatu eta biltzea, txartel salmenta zerbitzua ematen duten operadore eta salmenta eragileei 2012/05/16
2012/0002400ZerbitzuakRenfe-Operadoraren Bilbo inguruko aldirietan kontakturik gabeko Barik txartela ezartzeko beharrezko hornidura eta instalazio kontratuetarako Laguntza Teknikoa 2012/05/21
2012/0002200HorniduraBMTren Santurtzi-kabiezes bide-zatiko gainegituraren proiektua: ATP/ATO Seinaleztapen Proiektua 2012/06/04
2012/0002100HorniduraFMBren Santurtzi-Kabiezes bide-zatien gainegituraren proiektua: trakzioa elektrifikazioaren proiektua 2012/06/04
2012/0001700ZerbitzuakSegurtasun eta Zaintza BMTren Santurtzi-Kabiezes bide zatiko instalazioetan 2012/06/04
2012/0004700HorniduraBGPk sortutako bidaia txartelen hornidura egiteko 2012/06/08
2012/0004900ZerbitzuakBPGren beharrizanei arreta ematea, Erakundearen komunikazio eta irudi arloetan zerbitzua. 2012/06/19
2012/0004800ZerbitzuakBGParen garraio-txartelak egiteko erabiltzen diren prozesu eta aplikazio informatiko guztien kudeaketarako laguntza 2012/07/06
2012/0006200HorniduraBizkaibus autobusen irteera balioztatzeko ekipamendu osagarria diseinatu, fabrikatu, hornitu, instalatu eta frogak egitean dantzan hornidura. 2012/07/12
2012/0006700ZerbitzuakBarik txartela emateko bezeroentzako arreta bulegoen errefuertzua 2012/07/27
2012/0006900ZerbitzuakBMTak edukiko 5.linearen proiektuari buruzko informazio-euskarriak sortzea eta argitaratzea 2012/07/27
2012/0007000ZerbitzuakBGPko Kudeatzailetzarako aholkularitza zerbitzua, Barik proiektuaren ezarpen masiboko fasearen goi mailako jarraipena egiteko 2012/08/01
2012/0007900ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoko langileei euskarazko klaseak emateko zerbitzuak. 2012/08/17
2012/0005000HorniduraBeharrezko elementuak hornitu eta instalatzea, kontakturik gabeko Barik Txartela Renfe-Operadora Bilbo inguruko adirietan ezartzeko 2012/08/27
2012/0007200ObrakBMTren lurpeko geltokietan eskailera mekanikoak eta korridore ibiltariak argitzeko teknologia aldatzeko lanak. 2012/09/07
2012/0008000HorniduraBGP-k sortutako bando magnetikodun bidai txartel erroilatutakoen hornidura egiteko kontratazioa 2012/09/10
2012/0003800ObrakBHTren Sopelanako geltokiaren inguruetako pasabidea konpontzea 2012/09/10
2012/0004000HorniduraBilboko Hiri Trenbidearen Santurtzi-Kabiezes tarteko gainegituraren gaineko proiektua: Komunikazioen proiektua 2012/09/10
2012/0004100HorniduraBilboko Metropoli Trenaren Santurtzi-Kabiezes bide-zatiko Gainegituraren Proiektua: Aginte Postuaren Proiektua. 2012/09/10
2012/0006300ZerbitzuakBHTren Santurtzi-Kabiezes tartean tunela eta bide-azpiegiturak martxan jartzeko garbiketa zerbitzua 2012/10/09
2012/0006500ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoko bulegoen garbiketa 2012/10/09
2012/0003900HorniduraBilboko Metropoli Trenaren Santurtzi-Kabizes bide-zatiko Gainegituraren Proiektua: Tituluak saltzeko eta balioztatzeko sistemen Proiektua 2012/10/09
2012/0006600HorniduraBilboko Metropoli Trenaren S500 trenetarako LED teknologiako argiztapen Sistemaren Hornidura 2012/10/09
2012/0009600ZerbitzuakBabes kontratua Club Deportivo Basket Bilbao Berri, S.A.D-ri Bizkaiko Garraio Partzuergoaren publizitate egiteko eta garraio publickoaren erabilera bultzatzeko Bizkaian kontratu pribatua justifikatzen duena. 2012/10/15
2012/0008100ZerbitzuakBarik txartela emateko Metro Bilbaoko San Inazioko eta EukoTreneko Atxuriko bezeroentzako arreta bulegoen errefortzua 2012/10/30
2012/0008400HorniduraBizkaiko Garraio Partzuergoak igorritako formatu biribilen eta bakitakoen banda magnetikodum garraio tituluen horniketarako esparru Akordioa. 2012/10/30
2012/0010800Zerbitzuak2012/2013ko Umeen Gabonetako Parkean Barik txartela bultzatuko duen jolas proiektua gauzatzeko zerbitzua 2012/11/21
2012/0009200HorniduraBHTren Kabiezesko geltokia altzariz hornitzea eta muntatzea 2012/12/03
2012/0009300ObrakBHTren 1. eta 2. lineetako geltokietako seinaleak egokitzeko eta BHTren Santurtzi-Kabiezes tarteko (Kabiezesko geltokia) seinaleen eraikuntza proiektua 2012/12/03
2012/0009900HorniduraBilboko Metropoli Trenaren Santurtzi-Kabiezes bide-zatiko Gainegituraren Proiektua: Aginte Postuaren Proiektua 2012/12/03
2012/0013000ZerbitzuakBMTren Santurtzi-Kabiezes bide-zatiko obra egiten den bitartean argiztapen eta ?ponpatze instalazioentarako Mantenimendu Zerbitzua 2012/12/21
2012/0012700ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoaren Interneten zerbitzuak. 2012/12/21
2012/0012000ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoaren eta Metro Bilbao, S.A.ren aseguru pribatuen lizitazioa 2013 eta 2014rako. 2013/01/02
2012/0011100HorniduraB.M.T.ren Santurtzi-Kabiezes bidetarterako gainegiturari buruzko Proiektua: Kabiezesko Behin-behineko Azpigeltokiari buruzko Proiektua. 2013/01/14
2012/0013200ObrakBoluetako Geltokiko ikaskatzailearen gela. 2013/01/15
2013/0000600ObrakBMTren Santurtzi-Kabiezes bide-zatiko Gainegituraren proiektua: Kabiezesko behin-behineko Azpiestazorako Hartunea 2013/03/21
2013/0001000ZerbitzuakBanda magnetikodun Creditrans eta Gizatrans Garraio Txartelen salmenta eta indarraldiaren azken faserako komunikazio kampaina 2013/03/21
2012/0008600ObrakKabiezesko geltokian akustikoak egiteko proiektua. 2013/03/21
2012/0009700ObrakKabiezesko geltokian Gainbegiraleentzako gelak egitea proiektua 2013/03/21
2012/0010500ZerbitzuakBarik txartela administratzeko eta kudeatzeko sistemaren mantentzea eta bilakaera, baita Bezeroen Arretako Bulegoetan dagoen txarteletan sartzeko software ere 2013/04/24
2013/0001200ZerbitzuakBizkaiko Garraio publikoan Barik kontakturik gabeko txartela sistemaren operatze, hedatze eta garatzerako laguntza teknikoa. 2013/05/13
2013/0001500ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoko ahots bidezko telekomunikazio zerbitzuak 2013/05/31
2013/0002300ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoaren web-ataria ezarri eta zerbitzuan jartzeko laguntza teknikoa ematea. 2013/07/01
2013/0004000ZerbitzuakBizkaiko Garraio Partzuergoaren Lan arriskuen prebentzioaren zerbitzuak 2013/10/23
2013/0004100ObrakBMT-ren Deustuko Geltokiko Gainbegiraleen gela berritzea. 2013/12/05
2015/067ZerbitzuakBizkaiko garraio publikoaren arloan funtzionaltasun informatikoak eta beste lurraldeekiko elkarreragingarritasuna aztertzea, garatzea eta gauzatzea, titulu eta zerbitzu berriak ezarri izanaren ondorioz2015/06/24
2016/054ZerbitzuakArriskuei eta aseguruei lotutako aholkularitza zerbitzua eta BGPren eta Metro Bilbao SAren aseguru pribatuen kontratuetako bitartekaritza zerbitzak kontratatzea2016/05/30
2016/090ZerbitzuakBGP/Metro Bilbao SAren aseguru pribatuen kontratua.2016/12/09
2017/139ZerbitzuakBizkaiko Garraio Publikoaren Sistemaren BABetan osoko kudeaketa egiteko Zendesk Plataforma oinarriaren ezarpena, eraketa, mantentzelana eta bilakaera2017/10/30
2017/150ZerbitzuakBizkaiko Garraio Publikoko bulegoan eta Bizkaiko Garraio Partzuergoaren telefono bakarraren bitartez bezeroei arreta emateko2018/01/29