Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehaztua datuak babesteko erregelamendu orokorraren arabera 2016/679

Arduraduna Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB)
Helbidea: Ugasko, 5 bis-1º dcha. – 48014 –
Bilbao
Telefonoa: 94 476 61 50
Posta elektronikoa: barikctb@cotrabi.eus

Datuak Babesteko ordezkariaren kontaktua: dpd@cotrabi.eus
Eskari/Baimen-formularioko datuen xedea Titularraren eta/edo hala badagokio, pertsona baimenduaren datu pertsonalak tratatzea baimen honen
helburu diren zerbitzuak emateko eta aurretiaz izapidetzeko
Eskariaren datuak gordeko dira harik
eta Eskaria/Baimen-formularioa helburu den BARIK txartela baliogabetu arte edo interesdunak ezabatzea
eskatu arte .
Eskari/Baimen-formularioko datuen legitimazioa Titular eta/edo hala badagokio, pertsona baimenduaren adostasuna.
Intzidentzia- erreklamazio- edo iradokizun-orrietako datuen xedea Erabiltzailearen datu pertsonalak tratatzea intzidentzia erregistratzeko eta izapidetzeko, edo hark
egindako erreklamazio edo iradokizunerako.
Intzidentzia-, erreklamazio- eta iradokizun- orrietan
sartutako datuak, gordeko dira lau urteko epea bete arte, erantzun ziren egunetik hasita, edo
interesdunak ezabatzea eskatu arte.
Intzidentzia- erreklamazio- edo iradokizun-orrietako datuen legitimotasun Beharrezko tratamendua, tratamenduaren arduradunari aplikagarria dena legezko betebehar bat betetzeko,
CTBren araudiararekin eta Bizkaiko garraio publikoaren kudeaketa- eta koordinazio-eskumenekin bat
etorriz.
Txartelak, tituluak eta/edo onurak lortzeko datuen xedea Barik txartelaren kudeaketa, titulu komunen eta garraio publikoaren kudeaketa eta koordinazioa.
Datu pertsonalak gordeko dira harik eta interesatuak lortutako tituluak eta txartelak ezeztatuak izan
arte edo horrek deuseztatzea eskatu arte.
Txartelak, tituluak eta/edo onurak lortzeko datuen xedea Garraio arloko eskumenak erabiltzea. Gainerako xedeetarako, eskatzen den adostasuna.
Interesatuak
behar diren eskakizunak egiaztatu behar ditu behar den dokumentazioa aurkeztuz, baldin eta ez badu bere
baimena ematen adierazitako helburua duen informazioa beste administrazio batzuei eskatzeko.
NFC aplikazioa probatzeko datuen xedea Barik NFC aplikazioa probatzeko komunikazioak kudeatzea. Probak irauten duen bitartean gordeko dira datu horiek.
NFC aplikazioa probatzeko datuen legitimazioa Garraioaren arloko eskumenak baliatzea. Gainerako xedeetarako, eskatzen den baimena.
Hartzaileak Ez da daturik hirugarrenei transferituko, legezko betebeharra ez bada.
Bideozaintzako irudien helburua BGPren instalazioen bideozaintza egitea pertsona, ondasun eta instalazioen segurtasuna
bermatzeko.
Irudiak hilabetez gordeko dira, salbu eta epe luzeagoan gordetzen badira
aseguru-konpainiei, segurtasun-indar eta -kidegoei edo epaitegi eta auzitegiei jakinarazteko.
Bideozaintzako irudien legitimazioa DBEOren 6.1.e artikulua: Interes publikoko zeregin bat betetzea.
Bideozaintzako irudien hartzaileak Aseguru-konpainia, segurtasun-indar eta kidegoak, epaitegiak eta auzitegiak.
Eskubideak Interesdunak bere datu-pertsonalak eskuratzeko eskubidea dauka. Era berean, datu zehaztugabeak zuzentzea
eskatu ahal du edo, hala badagokio, datuak ezabatzea, datuak jaso ziren xederako beharrezko ez direnean,
besteak beste.
Bideozaintzako irudien kasuan, interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak
ikusteko edo, kasuan kasu, horiek ezabatzeko eskatzeko jaso zirenetik hilabete baino gehiago igaro bada,
“Helburua” epigrafean aipatutako salbuespena gorabehera.
Egoera jakin batzuetan, interesdunak bere
datuak tratatzearen aurka egin dezake edo tratamendu hori mugatzea eskatu ahal du. Horrela bada, datu
horiek bakarrik gordeko dira erreklamazioen aurkako defentsarako.