Herritarrek parte hartzeko epea irekitzea

“Bilbo Metropoliko Trenbidearen lineetako zarataren eta bibrazioen aurkako Ekintza Plana. 2021-2024 aldia” izenekoa onartzeko prozeduran hiritarrek partehartzeko epea zabaltzen da.

“Bilbo Metropoliko Trenbidearen lineetako zarataren eta bibrazioen aurkako Ekintza Plana. 2021-2024 aldia” izenekoa onartzeko prozeduran hiritarrek partehartzeko epea zabaltzen da.

Herritar orori jakinarazten zaio 2003/4/CE eta 2003/35/CE Zuzentarauak inkorporatzen dituen Ingurumen alorrean informazioa eskuratzeko, partehartze publikorako eta justizia izateko eskubideak araubtzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 3, 16 eta 18 artikuluetan xedatutakoaren arabera herritaren partehatzea epea zabaldu dela honakoa onartzeko prozesuaren barruan: “Bilbo Metropoliko Trenbidearen lineetako zarataren eta bibrazioen aurkako Ekintza Plana onestea / 1513/2005 Errege Dekretuaren eta 213/2012 Erkidegoko Dekretuaren betearazpena. 2021-2024 aldia”. Horretarako, web honetan, Zaratei buruzko arautegiari lotutako agiriak atalean, Ekintza Planaren proposamena argitaratzen da, hilabeteko epean, nahi dituzten iradokizun eta iritziak adieraz ditzaten herritarrek, Partzuergo honetara ohiko bideetatik bidalita (partzuergoa@cotrabi.eus).

Astelehena, 22 Azaroa, 2021