“Bizkaiko Garraio Partzuergoaren tituluen erabiltzaileei bidaiari-garraio publikoko zerbitzua emateko tasak arautzen dituen zerga-ordenantza”ren aldaketaren hasierako onespenaren IRAGARKIA

Eranskina Tamaina
Barik txartela arautzen duen ordenantzaren behin betiko onarpenaren iragarkia (BAO 2024/05/31) 105.97 KB
Zerga-ordenantzaren aldaketaren behin betiko onespenaren iragarkia (BAO 2024/05/31) 105.67 KB
Barik txartela arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpenaren iragarkia (BAO 2023/03/22) 112.05 KB
Ordenantza Fiskalaren aldaketaren hasierako onarpenaren iragarkia (BAO 2024/03/22) 112.12 KB
Barik Ordenantza Arautzailearen hasierako onespenaren iragarkia (2024/03/21) 2.07 MB
Zerga-ordenantzaren aldaketaren hasierako onespenaren iragarkia (2024/03/21 2.17 MB
Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Barik txartela eta garraio-titulu komunak arautzen dituen ordenantza 122.02 KB
Zerga-ordenantzaren aldaketaren behin betiko onespenaren iragarkia - (BAO 2024/02/19) 1.4 MB
Zerga-ordenantzaren aldaketaren hasierako onespenaren iragarkia (2024/01/04) 458.12 KB
Ordenantza Fiskalaren aldaketari hasierako onarpena emateko erabakiaren iragarkia (BAO 2024/01/05) 102.04 KB
Ordenantza Fiskala aldatzeko erabakiaren ziurtagiria (2023-12-27) 2 MB
Zerga-ordenantzaren aldaketaren behin betiko onespenaren iragarkia - (BAO 2023/12/27) 99.7 KB
Ordenantza Fiskalaren aldaketaren hasierako onespenaren erabakiaren ziurtagiria (2023/11/08) 1.61 MB
Ordenantza Fiskalaren aldaketari hasierako onarpena emateko erabakiaren iragarkia (BAO 2023/11/08) 102.64 KB
Zerga-ordenantzaren aldaketaren behin betiko onespenaren iragarkia - BAO 2023ko uztailaren 13a 134.28 KB
Ordenantza Fiskala aldatzeko erabakiaren ziurtagiria 2.17 MB
Zerga-ordenantzaren aldaketaren hasierako onespenaren iragarkia - BAO 2023ko maiatzaren 30a 101.21 KB
Zerga-ordenantzaren aldaketaren hasierako onespenaren iragarkia 129.26 KB
Ordenantza Fiskala aldatzeko erabakiaren ziurtagiria 1.67 MB
Zerga-ordenantzaren aldaketaren hasierako onespenaren iragarkia 130.28 KB
Ordenantza fiskal arautzailearen aldaketa behin betiko onartzeko iragarkia 103.18 KB
Ordenantza fiskal arautzailearen aldaketa behin betiko onartzeko iragarkia 119.85 KB
Bidaiarien garraio publikoaren zerbitzua emateagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala 127.91 KB