Lege oharra

DATU PERTSONALAK BABESTEA::

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOAK onartzen ditu indarrean dagoen datu petsonalak babesteko arudian ezarritako betebeharrak eta bereziki aipatutako araudian exijitzen den datu pertsonalen segurtasuna bermatzearen konpromezua.Horretarako behar diren neurri teknikoak eta antolamendukoak ezarriko dira datuak ez galtzeko, oker erabiltzeko, aldatzeko, baimenik gabe atzitzeko eta gainerako arriskuak ekiditeko.
Halaber, BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOAK egiten dituen tratamenduen datuak isilpean gorde beharko ditu, 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoaren arabera (DBEO) zera jakinarazten zaio:

Arduraduna Consorcio de Transportes de Bizkaia
Xedea Zure eskariei arreta ematea eta erantzutea, eta dagokion lekuan, zuk CTBrekin duzun negozio- merkataritza- edo administrazio-harremana kudeatzea bai eta dagokion informazioa bidaltzea.
Legitimazio Garraio arloko eskumenak erabiltzea edo beharrezko tratamendua, tratamenduaren arduradunari aplikagarria dena legezko betebehar bat betetzeko edo interesdunak adostasuna ematea.
Jasotzaileak Ez da daturik hirugarrenei transferituko honako egoera hauetan izan ezik: legezko betebeharra bada edo gurekin mantentzen den harramanaren garatzeak, betetzeak eta kontrolatzeak halabeharrez eskatzen badute hirugarrenen tratamenduarekin konektatzea.
Eskubideak Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatu, bai eta beste eskubide batzuk, informazio gehigarrian azaltzen den bezala.
Informazio gehigarria Datuak babestea atalean informazio gehigarria eskuratu ahal duzu datuak babesteari buruz