CTB-ek informatzen du

Bilboko Metropoli-Trenbideko lineen Zarataren eta bibrazioen aurkako ekintza Plana (2024-2029 aldia) egiteko partaidetza prozesua

Plan de Acción contra el ruido

Ekintza Plana egiteko behar den lan teknikoa egin ondoren, herritarrek Plan zuzentzailearen xede diren eremuei buruz duten iritzia ezagutu nahi da. Horretarako, parte hartzea Lehentasunezko Jarduketa Eremuen inguruan antolatzen da, hots, kalitate akustikoko helburuak (ENB) gainditzen dituzten eremutzat jotzen direnen inguruan. Zarataren eragina 1. lerroan gertatzen da batez ere. L2 eta L1-2 lineen inguruan ez dago kalitate akustikoaren helburuen gainetik dagoen populaziorik, neurri batean, trazadura lurpekoa delako. Bestalde, gauez babestu beharreko eguna da, zaratak aldi horretan loaren alterazioa eta pertsonen osasunean eragina izan baititzake. Hala ere, hezkuntza, kultura eta ospitale (edo osasun) motako eraikinen kasuan, egun/arratsalde aldia erabiltzen da erreferentzia gisa, erabiltzeko unea baita.

Horregatik guztiagatik, maiatzaren 24tik ekainaren 24ra partaidetza-prozesu bat martxan jarri da, herritar guztientzat irekia, plataforma digital honen bidez: www.zaratametro-ctb.eus. Prozesu honen helburuak egindako diagnostiko teknikoa kontrastatzea eta identifikatutako eremuetan egin daitezkeen ekarpenak jasotzea dira. Jasotako ekarpenak behin betiko planean hartuko dira kontuan.

Bizkaiko Garraio Partzuergoak aldez aurretik eskerrak eman nahi dizkie prozesu honetan parte hartzen duten guztiei.

BGPk “Bizkaiko Garraio Publikoari begirada bat” argazki lehiaketaren seigarren edizioko sariak banatu ditu

lehiaketa

BGPk EL CORREO S.A.U. egunkariari laguntzen dion argazki-lehiaketaren seigarren edizioaren helburua Bizkaiko garraio publikoaren argazkirik onenak bidali dituzten hiru erabiltzaileak saritzea izan da, hiru ikuspegitatik.

“Nire bizitza garraio publikoan” kategoriarako, saria Unai Momoitiok egindako argarkiak jaso du.
“Garraio jasangarria” kategoriarako, saria Jaione Ogizak egindako argazkiak jaso du.
Eta “Garraio publikoa eta Bizkaiko leku enblematikoak” kategorian epaimahaiaren saria Iñigo López argazkiak jaso du

“Bizkaiko garraio publikoari begirada bat” lehiaketaren seigarren edizioan hiru kategoria egon dira:

Nire bizitza garraio publikoan:irudiek garraio publikoan ematen dugun denbora islatu beharko dute. Egunero, bizkaitar askok erabiltzen dugu garraio publikoa hainbat tokitara joateko, hala nola ikastetxera, lanera, aisia-zentroetara eta abarretara. Gure bizitzaren zati bat garraio publikoan pasatzen dugu, eta kategoria horretara bidaltzen dituzun argazkiek hori islatzea nahi dugu.

Garraio jasangarria: garraio jasangarria, garraio publikoak jasangarritasunari egiten dion ekarpena adierazten duten irudiak.

Garraio publikoa eta Bizkaiko leku enblematikoak: garraioa gure probintziako leku eta ingurune enblematikoekin batera bizi den lekuak. Itsasadarra, xarma duten lekuak, monumentuak, haranak, mendiak.

Roberto Muñoz, BGPko zuzendari nagusiak eta El Correo egunkariko arduradunak sariak banatu dituzte ostiralean eta lehiaketan parte hartu duten guztiei eskerrak eman dizkiete. 300 argazki inguru jaso ditu.

Datorren asteartetik aurrera indarrean sartuko dira % 50eko hobariak aldi baterako abonuekin eta BARIK txartelarekin egiten diren bidaietan

Neurri honekin, astelehen honetan Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (BAO) argitaratu ondoren eta garraio publikoaren erabiltzaileen prezioen murrizketa luzatzea xedatzen duen abenduaren 28an argitaratutako 8/2023 Errege Dekretuan ezartzen denarekin bat, astearte honetatik aurrera Bizkaiko Garraio Partzuergoak (CTB) % 50eko hobaria aplikatuko du partzuergoko tituluekin ordaindutako bidaia guztietan: Bidai 50, Bidai 70, Bidai Oro, Gazte 70 eta Gazte Oro aldi baterako abonuak (operadorea edozein dela ere) eta Metroko 1,2 eta 3 lineetako Barik tituluak (Gizatrans eta Creditrans).

Beraz, administrazio-izapideak bete ondoren, deskontuak otsailaren 20tik aurrera aplikatuko dira eta indarrean jartzen direnetik zenbatuko den urtebeteko iraupena izango dute.

Horrela CTBk urtarrilaren 4an ezohiko kontseiluan onartutako % 50eko deskontuak aplikatzen ditu Garraio Partzuergoak arautzen dituen prezio guztietan.

Metro Bilbaok, BGPrekin lankidetzan, sare-mapa irisgarri berriak ezarri ditu geltoki guztietan

Metro Bilbaok, Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin lankidetzan, metro konexioen maparen diseinua eguneratu du, pertsona guztientzat irisgarria izan dadin, etengabeko hobekuntzaren eta irisgarritasun unibertsalaren bidean aurrera egiteko. Horretarako, informazio eta komunikazio inklusiboan adituak diren enpresekin eta kolektiboekin lan egin da.

“Metro Bilbaoren konexioen plano berria zeharkako ikuspegi batetik landu da, informazioa jasotzeko modu desberdinak kontuan hartuz eta proposamen berria irisgarritasun fisikoaren, sentsorialaren eta kognitiboaren ikuspegitik aberastuz”, adierazi du Roberto Muñozek, Bizkaiko Garraio Partzuergoko gerenteak.

Horretarako, azterketa eta hobekuntza prozesua metro geltokian bertan hasi zen, beste garraiobideekiko loturen planoaren erabilera aztertuz. Letra-tipoa eta letraren tamaina irakurgarritasuna hobetzeko eguneratu ondoren eta geltokien eta linea-aldaketen piktograma berriak sortu ondoren metroaren erabilera hobeto ulertzeko eta modu autonomoan erabili ahal izateko, “tamaina, orientazio eta kolore proba desberdinak egin dira, kontuan hartuz nola identifikatzen diren gaur egun lineak eta garraiobideak.
Gainera, aztertu da nola hautematen dituzten ikusteko zailtasunak dituzten pertsonek: konbinazio kromatiko eta testura desberdinak aztertu dira, kolorearen ikuspegiaren desbideratzeak kontuan hartuta, daltonismoan gertatzen den bezala”, gehitu du Muñozek.

Bestalde, Metro Bilbaoko Bezeroak eta Gizarte Berrikuntzako zuzendariak, Susana Palominok, honako hau adierazi du: “garraio-konexioak aldatu eta aparkalekuak sartu ditugunez, berritzea baliatu dugu mapa berrietan lodiera eta protagonismo handiagoko lineak sartzeko, pertsona guztiek ezagut ditzaketen ikonografiarekin eta koloreekin”.

Era berean, azpimarratzekoa da legenda bat ezarri dela piktogramek planoan duten esanahiarekin eta geltokiari buruzko informazio garrantzitsua dakarten piktogramekin. Horietako batzuk dira, esate baterako, geltoki guztietako irisgarritasun fisikoa nabarmentzen dutenak, edo Metro Bilbaorekin ahots edo zeinu hizkuntza bidez komunikatzeko aukera eskaintzen duten interfonoak.

Gainera, planoak Map’s Voice teknologia du; plataforma digital inklusiboa da, inprimatutako QR kode arrunt baten bidez informazioa zabaltzen duena hainbat hizkuntzatan irakurtzeko eta entzuteko, euskarazko eta gaztelaniazko irakurketa erraza barne.
“Plano berriekin, Metro Bilbaoren helburua da askoz ere jende gehiagori informazioa eskuratzeko aukera ematea, kalitatezko zerbitzua eta erabiltzaileen esperientzia hobetuko duen segurtasun handiagoa eskainiz. Urrats berriak egiten ari gara irisgarritasuna ahalik eta gehien hobetzeko helburu argiarekin”, esan du azkenik Bezeroak eta Gizarte Berrikuntzako zuzendariak.

"Bizkaiko garraio publikoari begirada bat " argazki lehiaketa 2024

Argazkiak jasotzeko epea 2024ko otsailaren 5an hasi eta 2023ko martxoaren 7an, eguerdiko 12etan, bukatuko da. Epe horretatik kanpo jasotako argazkiak ez dira lehiaketan sartuko.

Argazkiak lehiaketara bidaltzeko, El Correo egunkariak prestatutako webgunearen bidez egingo da: https://concursos.elcorreo.com/fotos-transporte-publico-bizkaia/

Galdabusa, Galdakaoko zerbitzuak Barik Sistemarekin egingo du bat

.

Bizkaiko Garraio Partzuergoak prozedura hasi du %50eko deskontua aplikatzeko BARIK txartelarekin edo bonuekin egiten diren bidaietan

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren (BPG) Kontseilu Nagusiak gaur bertan erabaki du, ezohiko bileran, bidaiarien garraio publikoko tarifei hobaria aplikatzeko prozedurari hasiera ematea. Neurri horrek urtebete iraungo du eta horri esker % 50eko deskontua aplikatuko da aldi baterako bonoekin ordaindutako bidaietan (Bidai 50, Bidai 70, Bidai Oro, Gazte 70 eta Gazte Oro) eta Barik txartelarekin (Creditans eta Gizatrans) ordaindutakoetan.

BGPren Kontseiluaren ezohiko bilera ahalik eta azkarren egin da, hain zuzen ere joan den ostegunean, abenduaren 28an, argitaratutako 8/2023 Errege Lege Dekretuaren edukia aztertu ostean, zeinak ezartzen baitu bidaiarien garraio publikoko prezioen murrizketa luzatu egingo dela.

Bidaia-txartelen prezioaren gaineko deskontua aplikatuko da behin BGPk aplikatu beharreko ordenamendu juridikoan ezarritako administrazio-izapideak beteko direnean. Horretarako, neurria jendaurrean jarriko da 30 egun baliodunez, BGPk herritarren alegazioak jaso ditzan.

Jendaurrean jartzeko izapide hori bete ostean, eta herritarrek aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren, BGPk berehala aplikatuko ditu deskontuak urtebetez, neurri hori indarrean jartzen denetik aurrera zenbatzen hasita. Deskontuak BGPk araututako prezio guztietan aplikatuko dira, bai eta Bidai eta Gazte aldi baterako bonoetan (garraio-operadorea edozein delarik ere) eta metroko 1, 2 eta 3 lineen Creditrans eta Gizatrans tarifetan ere.

Gogorarazi beharra dago BGPren Kontseilu Nagusiak abenduaren 26an egindako bileran zera onetsi zela: % 50eko aldi baterako deskontua aplikatzeko aldia (abenduaren 31n amaitzen zena) urtarrilaren 13ra arte luzatzea, bai eta bonuetan egiturazko % 20ko deskontua aplikatzea ere.

Urtarrilaren 1etik aurrera bidaiatu ahal izango da Bizkaibusen eta Bilbobusen Barik txartelaren aldi baterako abonu multimodalekin

.

BGPk aldi baterako tituluen tarifak % 20 murriztea onartu du urtarrilaren 14tik aurrera

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren (BPG) Kontseilu Nagusiak gaur onartu du aldatzea “Bizkaiko Garraio Partzuergoaren tituluen erabiltzaileei bidaiari-garraio publikoko zerbitzua emateko tasak arautzen dituen zerga-ordenantza”. Horren bidez, berretsi egin du 2024ko urtarrilaren 14tik aurrera aldi baterako tituluen tarifetan % 20ko deskontua aplikatzeko hasierako akordioa.

Horiek horrela, ordenantza behin betiko onetsi ondoren, aurreikusitako deskontuak urtarrilean bertan aplikatzea bermatuko du BGPk.

Era berean, Bilboko Metroaren 1., 2. eta 3. lineetako tarifetan gaur egun indarrean dagoen % 50eko hobaria urtarrilaren 1etik 13ra luzatzea onartu du BGPk, 2023ko uztaileko lehen egunetan aplikatu gabeko deskontua konpentsatzeko.

Roberto Muñoz da BGPko zuzendari kudeatzaile berria

Erakunde honen Kontseilu Nagusiak bere gerentzia berritu du gaurko bilkuran eta aurrerantzean Psikologiako lizentziadun eta Marketineko teknikari espezialista hau izango da kudeatzaile berria. Muñozek 30 urteko esperientzia du garraioaren sektorean, marketin-erbitzuetan, eragiketetan, bezeroarentzako arretan eta lan-harremanetan egin duelako lan.

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren (CTB) Kontseilu Nagusiak Roberto Muñoz izendatu du erakunde honetako zuzendari kudeatzaile berri. Psikologian lizentziaduna eta marketineko teknikari espezialista da eta 30 urteko esperientzia du garraioaren sektorean, lehenik Euskotrenen eta, ondoren, Metro Bilbaon, eta marketin-zerbitzuetan, eragiketetan, bezeroarentzako arretan eta lan-harremanetan egin du lan bertan.

Gerentzia berritzeaz gain gaurko CTBren Kontseilu Nagusian Basauri , Erandio, Sestao eta Barakaldoko udalak ordezkatzen dituzten kontseilariak izendatu dira -Metroa igarotzen den gainerako udalerrien ordezkari moduan organo honetan parte hartzen duten pertsonak
aurreko bilkura batean izendatu ziren-, eta baita Bizkaiko Foru Aldundiak organo betearazle horretan duen ordezkaria ere, Sonia Pérez Garraioak, Mugikortasuna eta Turismoa Sustatzeko d iputatua.

Azkenik Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu Nagusiak, Metro Bilbaoko Batzar Nagusi moduan eratuta, azken horren administrazio-kontseilua berritu du eta Elixabete Etxanobe, Bizkaiko Ahaldun Nagusia, izendatu du kontseiluburu.
 

Prentsa oharra

BGPren Kontseilu Nagusiak gaur, uztailaren 12an, egin duen bileran, onetsi egin du tarifak % 50ean murriztea, eta BAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera aplikatuko da.

Prentsa oharra

2023ko uztailaren 1etik aurrera, Bizkaiko garraio publikoko tarifak % 100ean ordainduko dira, harik eta Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu Nagusian %
50eko beste murrizketa bat onartu arte.

Kontseilu Nagusia uztailaren 12an egingo da; beraz, alegaziorik ez badago, tarifen % 50eko murrizketa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera aplikatuko da.

BGPk urte osorako luzatu du aldi baterako tituluen eta Creditrans-en tarifen % 50 murrizketa

BGPren Kontseilu Nagusiak gaurko bileran hasierako onespena eman ondoren jendaurrean azalduko da 30 egunetan, eta gero murrizketa indarrean egongo da garraio-erabiltzaileentzat 2023ko abenduaren 31ra arte.

Tarifen murrizketa onako zerbitzu hauetan mantenduko da Metro Bilbaoko 1., 2. eta 3. lineetan, Bizkaibusen Gazte tituluko zerbitzuan, Sopelako eta Leioako tokiko autobus-zerbitzuetan eta Bilbobusen Gazte tituluko zerbitzuan.

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren (BGP) Kontseilu Nagusiak hasierako onespena eman dio gaur honen aldaketari: “Bizkaiko Garraio Partzuergoaren tituluen erabiltzaileei bidaiarien garraio publikoko zerbitzua emateagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala” . Aldaketa horren bidez urte osorako luzatuko da 2022ko ekainetik garraioko eta creditranseko aldi baterako tituluen tarifetan aplikatzen den % 50eko murrizketa. Hobaria indarrean jarriko da honelako neurrietarako ezarritako 30 eguneko jendaurreko erakustaldia amaitutakoan.

Tarifen murrizketa BGPren aldi baterako titulu guztietan aplikatuko da, baita Creditrans eta Giza tituluetan ere, baina ez noizbehinkako tituluetan (joaneko txartelak), erabaki honetatik kanpo geratzen baitira.

Tarifen murrizketa hori honako zerbitzu hauetan aplikatuko da: Metro Bilbaoko 1., 2. eta 3. lineetan, Bizkaibusen Gazte tituluko zerbitzuan, Sopelako eta Leioako tokiko autobuszerbitzuetan eta Bilbobusen Gazte tituluko zerbitzuan. Hitzarmen honetan jasota ez dauden zerbitzuen (Bilbobus, Bizkaibus, Etxebarribus, Kbus) kreditu-tituluak kasuan kasuko erakunde eskudunek onartu behar dituzte.

BGPren Kontseilu Nagusiak erabakitakoaren arabera, tarifen hobaria orain arte aplikatzen izan den bera izango da.

BGPk “Bizkaiko Garraio Publikoari begirada bat” argazki lehiaketaren bosgarren edizioko sariak banatu ditu

BGPk EL CORREO S.A.U. egunkariari laguntzen dion argazki-lehiaketaren bosgarren edizioaren helburua Bizkaiko garraio publikoaren argazkirik onenak bidali dituzten hiru erabiltzaileak saritzea izan da, hiru ikuspegitatik.
“Nire bizitza garraio publikoan” kategoriarako, saria Alberto Loyok egindako argarkiak jaso du.
“Garraio jasangarria” kategoriarako, saria Ignacio Argumedok egindako argazkiak jaso du.
Eta “Garraio publikoa eta Bizkaiko leku enblematikoak” kategorian epaimahaiaren saria Gorka Vegaren argazkiak jaso du

“Bizkaiko garraio publikoari begirada bat” lehiaketaren bosgarren edizioan hiru kategoria egon dira:

Nire bizitza garraio publikoan:irudiek garraio publikoan ematen dugun denbora islatu beharko dute. Egunero, bizkaitar askok erabiltzen dugu garraio publikoa hainbat tokitara joateko, hala nola ikastetxera, lanera, aisia-zentroetara eta abarretara. Gure bizitzaren zati bat garraio publikoan pasatzen dugu, eta kategoria horretara bidaltzen dituzun argazkiek hori islatzea nahi dugu.

Garraio jasangarria: garraio jasangarria, garraio publikoak jasangarritasunari egiten dion ekarpena adierazten duten irudiak.

Garraio publikoa eta Bizkaiko leku enblematikoak: garraioa gure probintziako leku eta ingurune enblematikoekin batera bizi den lekuak. Itsasadarra, xarma duten lekuak, monumentuak, haranak, mendiak.

Gorka Ugalde, BGPko zuzendari nagusiak eta El Correo egunkariko arduradunak sariak banatu dituzte ostiralean eta lehiaketan parte hartu duten guztiei eskerrak eman dizkiete. 300 argazki inguru jaso ditu.

"Bizkaiko garraio publikoari begirada bat " argazki lehiaketa

"Bizkaiko garraio publikoari begirada bat " lehiaketa baten bosgarren edizioa da, non BGPk El Correo SAU egunkariarekin kolaboratzen duen. Lehiaketaren helburua da Bizkaiko garraio publikoaren argazki onenak bidaltzen dizkiguten hiru erabiltzaileak saritzea. Barne hartzen ditu: Metro Bilbao, EuskoTren, EuskoTran, Renfe, Feve, Bizkaibus, Bilbobus, Etxebarri Bus, Erandio Bus, Kbus (Barakaldo), Lejoan Busa, Sopelbus, Bizkaiko Zubia, Ereagako igogailua, Artxandako funikularra eta Larreinetako Funikularra.

Lehiaketan izena ematea doakoa da. Baldintza bakarra da El Correon behar bezala erregistratuta egotea eta lehiaketaren oinarriak onartzea.

Argazkiak jasotzeko epea 2023ko otsailaren 22an hasi eta 2023ko martxoaren 22an, eguerdiko 12etan, bukatuko da. Epe horretatik kanpo jasotako argazkiak ez dira lehiaketan sartuko.

Argazkiak lehiaketara bidaltzeko, El Correo egunkariak prestatutako webgunearen bidez egingo da: https://concursos.elcorreo.com/fotos-transporte-publico-bizkaia/

900 840 655 da Bizkaiko garraio publikoaren doako telefono-zenbaki berria.

900 840 655 da garraio publikoaren doako telefono-zenbaki berria.
Astelehenetik ostiralera 07:30etik 20:00etara eta larunbatetan 09:00etatik 14:00etara.

Informazio gehiago: https://labur.eus/ZR4BS

Abenduaren 1ean Larrabetzu udalerria 3 tarifa-eremutik 2 eremura pasatuko da

Bizkaiko Garraio Partzuergoak jakinarazten du abenduaren 1ean Larrabetzu udalerria 3 tarifa-eremutik 2 eremura pasatuko dela.

Bizkaiko Batzar Nagusiek eta Bizkaiko Mugikortasuneko Agintaritzak hartu dute neurri hori, lurraldeak tarifa bateratuen eredu egokia lortzeko aurrerapausoak emateko.

Bihartik aurrera, hilak 15, MUGI txartelarekin bidaiatzeko aukera egongo da Metro Bilbaon

Bihartik aurrera MUGI txartela erabili ahal izango da Metro Bilbaon. Creditrans diru-zorroaren tarifa aplikatuko da.

Horretarako, BGPk dagokion kontratuaren lizitazioa eta izapideak egin ditu, eta, gainera, Metro Bilbaon MUGI txartelaren elkarreragingarritasuna baimentzeko beharrezkoak diren garapen-lanak egin ditu.

Horrela, beste pauso bat eman da elkarrerangigarritasunearen alde eta dauden hiru garraio-txartelak —BAT, BARIK eta MUGI, bat lurralde bakoitzeko— euskal garraio publikoaren sare osoan berdin erabili ahal izateko. Proiektu hori erakunde eta operadore askoren arteko lankidetzari esker burutu da, besteak beste, Eusko Jaurlaritza, Euskadiko Garraio Agintaritza (ATE), Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza (TGG), Bizkaiko Garraio Partzuergoa (BGP) eta Metro Bilbao.

Dagoeneko bidaiatu ahal da KBus Busan, Barik txartelaren behin-behineko abonu multimodalekin

Irailaren 1etik bidaiatu ahal da Kbusean (Barakaldo), Barik txartelaren behin-behineko abonu multimodalekin.

Creditrans eta Gizatrans titulu diru-zorroak ez ezik, Barakaldoko hiribusean, Kbus, dagoeneko Barik txartelearen Bidai 50, Bidai 70, Bidai Oro, Gazte 70 eta Gazte Oro tituluekin ere bidaia daiteke

Gure web-orriaren hurrengo loturan bere titulu guztietako tarifak ikus ditzakezu: https://labur.eus/kZfb1

BGP-ak aldi baterako tituluen eta Creditrans-en tarifak % 50 murriztea onartu du

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren (BGP) Kontseilu Nagusiak behin betiko onartu du gaur "Bizkaiko Garraio Partzuergoaren tituluen erabiltzaileei bidaiarien garraio publikoko zerbitzua emateagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala" aldatzea. Ordenantza horrek %SOeko murrizketa aplikatuko du garraioko eta creditranseko aldi baterako tituluen tarifetan aurtengo azken lauhilekoan.

Onartutako aldaketak barne hartzen ditu Espainiako Gobernuak Ukrainako gerraren ondorioei erantzuteko ekainaren 2Seko 11/2022 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluan hirietako eta hiriarteko lurreko garraio publikoari begira ezarritako zuzeneko laguntzak, eta, gainera, hobari handiagoa jasotzen du, euska l erakundeen arteko akordioari esker. Akord io horren bidez, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak laguntzak osatuko dituzte, Estatuak ezarritako % 30eko hobaritik Bizkaian aplikatuko den % SOera pasatzeko.

Murrizketa hori irailaren letik abenduaren 31ra arte egongo da indarrean; beraz, urtarrilaren letik aurrera, tarifak % 100ean ordainduko dira. Eta BGPko aldi baterako titu lu guztietan aplikatuko da, baita creditrans eta giza tituluetan ere, baina ez noizbehinkako titu luan (joaneko txartela), akordio honetatik kanpo geratzen baita.

Tarifen murrizketa hori honako zerbitzu hauetan aplikatuko da: metro Bilbaoko l., 2. eta 3. lineetan, Bizkaibusen Gazte tituluko zerbitzuan, Sopelako eta Leioako tokiko autobuszerbitzuetan eta Bilbobusen Gazte tituluko zerbitzuan. Hitzarmen honetan jasota ez dauden zerbitzuen (Bilbobus, Bizkaibus, Etxebarribus, Kbus) kreditu-tituluak kasuan kasuko erakunde eskudunek onartu behar dituzte.

BGPko Kontseilu Nagusiak abuztuaren 2Sean hartutako erabakiaren bidez, tarifetan hobariak 2022ko urtarrilaren letik abenduaren 31ra bitartean izango duen